Poradenská a konzultační činnost

Obchodní společnost ADANE poskytuje na základě příslušných živnostenských oprávnění níže uvedené služby doplňující výkon daňového poradenství:

  • účetní poradenství;
  • ekonomické, organizační a podnikatelské poradenství.

V rámci účetního poradenství společnost svým klientům nabízí komplexní služby v oblasti metodiky, vedení a kontroly účetnictví.

V rámci ekonomického, organizačního a podnikatelského poradenství společnost svým klientům nabízí:

  • zpracování právních stanovisek v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní;
  • zpracování a ekonomické hodnocení podnikatelských záměrů;
  • poradenství v oblasti občanského práva;
  • zpracování návrhů občanskoprávních smluv;
  • zpracování návrhů právního, účetního a daňového řešení nájemních vztahů;
  • poradenství v oblasti práva obchodních korporací;
  • poradenství v oblasti rekodifikace soukromého práva;
  • poradenství v oblasti práva územních samosprávných celků.