Vývoj a návrh software

Obchodní společnost ADANE, ačkoliv vznikla před téměř dvěma desítkami let, působí v oblasti vývoje a návrhů software teprve od roku 2015. Za tento předmět podnikání je ve společnosti odpovědný Adam Ryvola, který absolvoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

I přes krátkou historii má podnikání společnosti ADANE v oblasti programování rychlý růst. Společnost se orientuje především na zakázkový vývoj komponentů, které se stávají součástí aplikací produkovaných smluvními partnery společnosti. Hlavním komunikačním jazykem je angličtina.

Společnost disponuje zkušenostmi s programováním níže uvedených typů aplikací včetně činností souvisejících:

 • programování starter-kit aplikací (React, Redux, Express);
 • programování komponentů informačního systému pro školy;
 • vývoj learning management systému zahrnujícího gamifikaci;
 • programování komponentů katalogu památek;
 • programování komponentů sbírkového evidenčního systému pro muzea a galerie;
 • tvorba webových stránek;
 • vedení týmu zahraničních programátorů.

Při dosavadním vývoji software nabyla společnost zkušenosti s programováním pomocí níže uvedených nástrojů a technologií:

 • Java
  • Maven, Apache Tomcat, Jetty
  • Spting, Hibernate, JPA
  • SOAP - klient i server
  • Vaadin
 • JavaScript
  • Node.js, Webpack, Express
  • React, Redux (isomorfní aplikace)
  • Knex, Objection.js
  • Karma, Mocha
 • SQL
  • PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Apache Derby
  • funkce a triggery
 • API
  • Rest, Websockets, SOAP
 • Zpracování dat ve formátu XML
  • xPath, xQuery (zejména v programovacím jazyce Java)
 • Tvorba webových stránek
  • html, html5
  • css, css3, less, sass
  • jQuery
 • IDE
  • JetBrains (IntelliJ Idea, Webstorm)
  • Eclipse
  • Atom
 • Nástroje pro podporu týmové práce
  • git, github, SVN (Tortoise)
  • Redmine, JIRA, Jtrack, Asana, ZenHub, Slack
 • Continuous integration
  • Jenkins, CircleCI
  • Heroku, Amazon AWS, Microsoft Azure