Podnikatelská filozofie

 • poskytovat daňové poradenství v co nejvyšší možné kvalitě současně s osobním přístupem ke každému klientovi
 • pro zachování co nejvyšší kvality služeb neposkytovat daňové poradenství v celé jeho šíři, nýbrž se specializovat na konkrétní daně a konkrétní typy daňových subjektů

Služby

Specializace na daňovou problematiku právnických osob podnikajících na bázi informačních a komunikačních technologií

 • daň z příjmů akciových společností a společností s ručením omezeným
 • daň z přidané hodnoty akciových společností a společností s ručením omezeným
 • zpracovávání a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • správa daní a zastupování klientů před správcem daně

Služby doplňující výkon daňového poradenství poskytované na základě příslušných živnostenských oprávnění

 • komplexní služby v oblasti metodiky, vedení a kontroly účetnictví se zaměřením na nové přístupy, vytváření, přenášení, zpracovávání a uchovávání informací v digitální formě
 • poradenství pro startupy
 • poradenství v oblasti práva obchodních korporací
 • poradenství v oblasti občanského práva, zpracování návrhů občanskoprávních smluv
 • zpracování právních stanovisek v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní
 • zpracování a ekonomické hodnocení podnikatelských záměrů

Oprávnění vykonávat daňové poradenství

ADANE, s.r.o. - právnická osoba evidovaná u Komory daňových poradců České republiky vykonává daňové poradenství v souladu s ustanovením § 3 odst. (6) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky; daňové poradenství společnost vykonává pomocí Ing. Karla Ryvoly, daňového poradce zapsaného do seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 00002502

Osvědčení