Daňové poradenství

Společnost s ručením omezeným ADANE je malou rodinnou společností, která prostřednictvím svého jednatele působí v daňovém poradenství od roku 1997. ADANE je právnickou osobou evidovanou u Komory daňových poradců České republiky a vykonává daňové poradenství v souladu s ustanovením § 3 odst. (6) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Daňové poradenství společnost vykonává pomocí Ing. Karla Ryvoly, daňového poradce zapsaného do seznamu daňových poradců Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 00002502.

Podnikatelskou filozofií společnosti je poskytování daňového poradenství v co nejvyšší možné kvalitě současně s osobním přístupem ke každému klientovi. Proto od roku 2009 společnost již neposkytuje daňové poradenství v celé jeho šíři a pracuje výlučně v oblasti daňové problematiky níže uvedených subjektů:

  • územní samosprávné celky;
  • obchodní korporace.

Svým klientům společnost poskytuje komplexní právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, přičemž se specializuje na níže uvedené oblasti:

  • daň z přidané hodnoty krajů, měst, akciových společností a společností s ručením omezeným;
  • daň z příjmů krajů, měst, akciových společností a společností s ručením omezeným;
  • zpracovávání a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob;
  • správa daní a zastupování klientů před správcem daně.

Osvědčení